Inne Usługi

BIPROMET  w strukturze organizacyjnej oprócz działu projektowego posiada pion Generalnej Realizacji Inwestycji w formule „pod klucz” tzw. model EPCM. Co oznacza, że spółka oferuje kompleksowe wykonawstwo zadań inwestycyjnych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, dedykowany zwłaszcza dużym projektom inwestycyjnym. Model EPCM obejmuje realizację pełnego nadzoru nad kolejnymi etapami wykonawczymi tj. uzyskania wszystkich pozwoleń administracyjnych, opracowania koncepcji, projektów budowlanych, projektów wykonawczych, realizacji prac budowlanych, dostawy i montażu urządzeń, przeprowadzenia rozruchu instalacji oraz przekazania gotowego obiektu do eksploatacji. To kompleksowe podejście zapewnia inwestorowi najwyższy poziom jakości oraz wysoką oszczędność w zakresie użytkowania obiektów. Co więcej, od ponad 65 lat BIPROMET pełni również funkcję Generalnego Projektanta Inwestycji. W tym zakresie spółka zapewnia właściwy przebieg oraz całościową koordynację prac w wielu obszarach inwestycji jednocześnie. Dzięki temu inwestor otrzymuje w pełni zorganizowany proces budowy oraz wsparcie merytoryczne, w tym nadzór autorski, eliminując tym samym ryzyka finansowe i terminowe realizacji inwestycji.

Przemysł ciężki Przemysł energetyczny Przemysł metalurgiczny Przemysł metali nieżelaznych Ochrona środowiska i ograniczenie emisji Cementownie Koksownie

Przemysł ciężki

Przemysł ciężki, definiuje się jako ten, który wytwarza dobra inwestycyjne. Natomiast jego kondycja w sposób znaczący ...

Przemysł energetyczny

Oczyszczanie i transport gazu z procesów produkcyjnych jest ściśle powiązane z obszarem odzysku i zagospodarowania ciepła. Co więcej, utylizacja ...

Przemysł metalurgiczny

W przemyśle opartym w dużej mierze na trudnych eksploatacyjnych procesach, współcześnie koniecznością jest poszukiwanie nowoczesnych, innowacyjnych, autorskich ...

Przemysł metali nieżelaznych

Sektor surowcowy jest jednym z priorytetowych obszarów gospodarki pod względem ekonomicznym, jak również społecznym. Dlatego też, ...

Ochrona środowiska i ograniczenie emisji

Ekonomiczne innowacje w ochronie środowiska wiążą się ze świadomym wdrożeniem rozwiązań sprzyjających zmniejszeniu zanieczyszczeń środowiska, zaś ...

Cementownie

Zastosowanie urządzeń odpylających, ograniczających główne źródło zanieczyszczeń tj. pyłu  to zdecydowana innowacja wprowadzona w przemyśle cementowym. Nowoczesne ...

Koksownie

Zachodzące procesy technologiczne w przemyśle koksowniczym powodują niekorzystnie oddziaływanie na środowisko, z uwagi na znaczącą emisję zanieczyszczeń do powietrza i do ...
Technologiczna - mechaniczna Branża Konstrukcyjno-Architektoniczna Branża Instalacyjna Branża Elektryki i Automatyki Ochrony Środowiska

Technologiczna - mechaniczna

Przygotowujemy projekty technologiczne i konstrukcyjne specjalistycznych instalacji przemysłowy z uwzględnieniem sposobów pracy, jakości, wydajności i ograniczeń linii technologicznych ...

Branża Konstrukcyjno-Architektoniczna

Realizujemy prace budowlano-montażowe dla przemysłu, budownictwa mieszkaniowego, obiektów i kompleksów handlowo-bankowych oraz w ramach dużych inwestycji związanych z ochroną środowiska. ...

Branża Instalacyjna

Dokumentację projektową tworzymy na podstawie modelu 3D, który pozwala nam w znacznym stopniu zmniejszyć ryzyko kolizji mogących ...

Branża Elektryki i Automatyki

Realizujemy zadania w obszarze projektowania systemów kompleksowego sterowania i automatyzacji procesów przemysłowych. Sporządzamy opinie dotyczące wdrożenia danych ...

Ochrony Środowiska

Umożliwiamy firmom wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie efektywnego gospodarowania surowcami. Sporządzamy raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko. Wykonujemy ...

Generalny Projektant Inwestycji PMP

20 000 - ton całkowita masa konstrukcji stalowych

20 000 - ton całkowita masa konstrukcji stalowych

13 000 - ton masa konstrukcji stalowych głównego obiektu

13 000 - ton masa konstrukcji stalowych głównego obiektu

3 500 - ton masa zaprojekto-
wanego pieca zawiesinowego

3 500 - ton masa zaprojektowanego pieca zawiesinowego

350 000 - m3 całkowita kubatura projektowa-
nego kompleksu obiektu

350 000 - m3 całkowita kubatura projektowanego kompleksu obiektu

× Ta strona używa cookie . Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki .