Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy poprzez rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego

Nr projektu: RPSL.01.02.00-24-0647/17-00
Program Operacyjny Inteligentny rozwój, 2014-2020
Oś priorytetowa I. Nowoczesna Gospodarka
Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Cel projektu:

Podniesienie konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej wynikającej z rozwoju istniejącego zaplecza badawczo – rozwojowego

× Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Oświadczeniu o prywatności.