Inne Branże

Umożliwiamy firmom wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie efektywnego gospodarowania surowcami. Sporządzamy raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko. Wykonujemy przeglądy ekologiczne przedsiębiorstw przemysłowych oraz realizujemy audyty energetyczne budynków. Dzięki temu, prezentujemy pełny zakres materiałów wraz z projektowanymi rozwiązaniami innowacyjnymi, które spełniają wymogi prawne w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego prowadzonej działalności. 

Realizujemy kompleksowe prace w zakresie instalacji odpylających w tym m.in. budowy elektrofiltrów, filtrów workowych, konwersji elektrofiltrów na filtry workowe, wieże i reaktory do schładzania/kondycjonowania gazów  z pełnym odparowaniem, chłodnice gazów z wymuszonym obiegiem chłodzenia, chłodnice konwekcyjne, chłodnice masowe instalacje transportu pyłów w tym przenośniki zgrzebłowe, dozowniki specjalne, przepustnice i inne urządzenia stanowiące wyposażenie instalacji odpylających. Wykonujemy remonty, modernizacje i wymiany wyposażenia wewnętrznego urządzeń odpylających. Realizujemy kompleksowe usługi w ramach generalnego wykonawstwa i realizacji inwestycji „pod klucz” tj. opracowujemy wnioski niezbędne do uzyskania pozytywnych decyzji administracyjnych, kompletujemy dostawy, wykonujemy montaż, uruchomienie i rozruch, prowadzimy również nadzory inwestorskie i autorskie, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz szkolimy załogę z obsługi.

Tym samym, specjalizujemy się w projektowaniu i dostarczaniu instalacji do odpylania z procesów przemysłowych i w spalarniach, instalacji odsiarczania gazów i transportu pyłów dla skomplikowanych ciągów technologicznych w sektorach przemysłu ciężkiego.  

Dokumentację projektową sporządzamy przy użyciu licencjonowanych programów: AutoCAD Mechanical; Inventor; Navisworks; Vault.

Przemysł ciężki Przemysł energetyczny Przemysł metalurgiczny Przemysł metali nieżelaznych Cementownie Koksownie

Przemysł ciężki

Przemysł ciężki, definiuje się jako ten, który wytwarza dobra inwestycyjne. Natomiast jego kondycja w sposób znaczący ...

Przemysł energetyczny

Oczyszczanie i transport gazu z procesów produkcyjnych jest ściśle powiązane z obszarem odzysku i zagospodarowania ciepła. Co więcej, utylizacja ...

Przemysł metalurgiczny

W przemyśle opartym w dużej mierze na trudnych eksploatacyjnych procesach, współcześnie koniecznością jest poszukiwanie nowoczesnych, innowacyjnych, autorskich ...

Przemysł metali nieżelaznych

Sektor surowcowy jest jednym z priorytetowych obszarów gospodarki pod względem ekonomicznym, jak również społecznym. Dlatego też, ...

Cementownie

Zastosowanie urządzeń odpylających, ograniczających główne źródło zanieczyszczeń tj. pyłu  to zdecydowana innowacja wprowadzona w przemyśle cementowym. Nowoczesne ...

Koksownie

Zachodzące procesy technologiczne w przemyśle koksowniczym powodują niekorzystnie oddziaływanie na środowisko, z uwagi na znaczącą emisję zanieczyszczeń do powietrza i do ...
Analizy i koncepcje przedinwestycyjne Kompleksowa dokumentacja projektowa i wykonawcza Dostawa i instalacja kluczowych maszyn i urządzeń Generalna realizacji inwestycji „pod klucz” Szkolenia, rozruchy i odbiory

Analizy i koncepcje przedinwestycyjne

Ten etap wymaga niezwykle szczegółowego analizowania potrzeb i oczekiwań przyszłych użytkowników innowacji. Dlatego też, BIPROMET angażuje ...

Kompleksowa dokumentacja projektowa i wykonawcza

Sporządzamy dokumentację projektową zawierającą rysunki techniczne oraz szczegółowy opis prac wykonawczych w oparciu o projekty budowlane, podstawowe i wykonawcze ...

Dostawa i instalacja kluczowych maszyn i urządzeń

W ramach realizacji inwestycji BIPROMET prowadzi kompletacje dostaw maszyn i urządzeń, montaż instalacji przemysłowych oraz urządzeń do linii ...

Generalna realizacji inwestycji „pod klucz”

BIPROMET  w strukturze organizacyjnej oprócz działu projektowego posiada pion Generalnej Realizacji Inwestycji w formule „pod klucz” tzw. ...

Szkolenia, rozruchy i odbiory

Przygotowujemy dokumentacje rozruchowe oraz instrukcje eksploatacji na etapie przekazania do użytkowania wdrożonego projektu  wraz z gwarancjami technologicznymi. Sporządzamy również ...

Generalny Projektant Inwestycji PMP

20 000 - ton całkowita masa konstrukcji stalowych

20 000 - ton całkowita masa konstrukcji stalowych

13 000 - ton masa konstrukcji stalowych głównego obiektu

13 000 - ton masa konstrukcji stalowych głównego obiektu

3 500 - ton masa zaprojekto-
wanego pieca zawiesinowego

3 500 - ton masa zaprojektowanego pieca zawiesinowego

350 000 - m3 całkowita kubatura projektowa-
nego kompleksu obiektu

350 000 - m3 całkowita kubatura projektowanego kompleksu obiektu

× Ta strona używa cookie . Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki .