Inne Sektory

W przemyśle opartym w dużej mierze na trudnych eksploatacyjnych procesach, współcześnie koniecznością jest poszukiwanie nowoczesnych, innowacyjnych, autorskich rozwiązań. W sektorze metalurgii obecnie standardem jest wdrażanie nowych technologii lub unowocześnianie istniejących rozwiązań, które z jednej strony zwiększają efektywność procesów, a z drugiej poprawiają bezpieczeństwo i komfort pracy załogi. BIPROMET zdobył doświadczenie i kompetencje poprzez uczestniczenie w projektowaniu innowacyjnych rozwiązań dla ciągu technologicznego oraz budowie lub rozbudowie i modernizacji zakładów zajmujących się przetwórstwem metali nieżelaznych od lat 50.

Tym samym, specjalizuje się w procesach piro- i hydrometalurgicznych, obórce powierzchni metali, odzysku i przeróbce wtórej tych metali oraz liniach odlewniczych. W obszarze tym, opracowywane są prace studialne, założenia techniczno-ekonomiczne, projekty techniczne, a także projekty jednostadiowe. Dodatkowo, pełniony jest nadzór autorski nad realizacją i rozruchem wydziałów i zakładów przetwórczych w zakresie m.in.: odlewni wleków walcowniczych i prasowniczych, odlewni półciągłych, walcowni blach i taśm, prasowni i ciągarni drutów, prętów, rur i profili, produkcji profili giętych i blach profilowych, produkcji krążków monetarnych, krążków i kubków bateryjnych, wydziałów przerobu złomu, zgarów i odpadów aluminiowych, miedzianych oraz mosiężnych.

Co więcej, BIPROMET posiada specjalizację konstrukcyjną w określonych grupach urządzeń produkcyjnych i pomocniczych dla przetwórstwa metali nieżelaznych m.in. projekt i wykonawstwo urządzeń do półciągłego odlewu wleków, maszyn odlewniczych do gąsek i płyt, wytwornice rulonów, stojaki do walców i wyrobów, palety transportowe, okapy i odciągi miejscowe oparów z urządzeń, instalacje hydrauliczne i emulsyjne smarowania i chłodzenia maszyn itp.

Jednym z najważniejszych przykładów wykorzystania potencjału projektowo-wykonawczego BIPROMET było pełnienie funkcji Generalnego Projektanta Inwestycji w ramach implementacji kompleksowego Programu Modernizacji Pirometalurgii w głogowskiej hucie, realizowane w latach 2010 – 2016 w KGHM Polska Miedź SA. BIPROMET wdrożył autorskie rozwiązanie tj. innowacyjną instalację dopalania i schładzania gazów procesowych w Hucie Miedzi Głogów. Zrealizowane zadanie projektowe w szczególności dotyczące konstrukcji Pieca Elektrycznego oceniane jest, jako nowa generacja w agregatach hutniczych. Wykorzystano tzw. zimną ściankę, co oznacza że gazy procesowe przepływają przez specjalny rurociąg, chłodzony wodą, który odbiera z nich ciepło.

Przyjęte rozwiązanie, pozwoliło na przeprowadzenie modernizacji ówczesnej konstrukcji komory huty i zastąpienie jej nowoczesną instalacją, która umożliwiła skuteczne dopalenie tlenku węgla przy jednoczesnym schłodzeniu gazów z temperatury 1400ºC do temperatury 400ºC. Ponadto nowe rozwiązanie w pełni dostosowano do zwiększonej ilości gazu, powstałej w wyniku wdrożonej intensyfikacji produkcji miedzi, zapewniając tym samym bardzo skuteczne jego dopalenie. Co więcej, przeprowadzona modernizacja instalacji oczyszczania gazów procesowych pozwoliła na wyeliminowanie emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery na poziomie obowiązującym aktualnie w Unii Europejskiej.  

Branża Procesowa Technologiczna - mechaniczna Branża Konstrukcyjno-Architektoniczna Branża Instalacyjna Branża Elektryki i Automatyki Ochrony Środowiska

Branża Procesowa

Realizujemy prace projektowe z zakresu metalurgii ekstrakcyjnej, pirometalurgii oraz przetwórstwa metali, energetyki i energetyki hutniczej w obszarach metalurgii żelaza, ...

Technologiczna - mechaniczna

Przygotowujemy projekty technologiczne i konstrukcyjne specjalistycznych instalacji przemysłowy z uwzględnieniem sposobów pracy, jakości, wydajności i ograniczeń linii technologicznych ...

Branża Konstrukcyjno-Architektoniczna

Realizujemy prace budowlano-montażowe dla przemysłu, budownictwa mieszkaniowego, obiektów i kompleksów handlowo-bankowych oraz w ramach dużych inwestycji związanych z ochroną środowiska. ...

Branża Instalacyjna

Dokumentację projektową tworzymy na podstawie modelu 3D, który pozwala nam w znacznym stopniu zmniejszyć ryzyko kolizji mogących ...

Branża Elektryki i Automatyki

Realizujemy zadania w obszarze projektowania systemów kompleksowego sterowania i automatyzacji procesów przemysłowych. Sporządzamy opinie dotyczące wdrożenia danych ...

Ochrony Środowiska

Umożliwiamy firmom wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie efektywnego gospodarowania surowcami. Sporządzamy raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko. Wykonujemy ...
Analizy i koncepcje przedinwestycyjne Kompleksowa dokumentacja projektowa i wykonawcza Dostawa i instalacja kluczowych maszyn i urządzeń Generalna realizacji inwestycji „pod klucz” Usługi Inżyniera Kontraktu Szkolenia, rozruchy i odbiory

Analizy i koncepcje przedinwestycyjne

Ten etap wymaga niezwykle szczegółowego analizowania potrzeb i oczekiwań przyszłych użytkowników innowacji. Dlatego też, BIPROMET angażuje ...

Kompleksowa dokumentacja projektowa i wykonawcza

Sporządzamy dokumentację projektową zawierającą rysunki techniczne oraz szczegółowy opis prac wykonawczych w oparciu o projekty budowlane, podstawowe i wykonawcze ...

Dostawa i instalacja kluczowych maszyn i urządzeń

W ramach realizacji inwestycji BIPROMET prowadzi kompletacje dostaw maszyn i urządzeń, montaż instalacji przemysłowych oraz urządzeń do linii ...

Generalna realizacji inwestycji „pod klucz”

BIPROMET  w strukturze organizacyjnej oprócz działu projektowego posiada pion Generalnej Realizacji Inwestycji w formule „pod klucz” tzw. ...

Usługi Inżyniera Kontraktu

Dywersyfikacja działalności operacyjnej biura projektowego BIPROMET pozwoliła na pozyskanie unikatowej kompetencji na rynku w zakresie prowadzenia inwestycji w charakterze ...

Szkolenia, rozruchy i odbiory

Przygotowujemy dokumentacje rozruchowe oraz instrukcje eksploatacji na etapie przekazania do użytkowania wdrożonego projektu  wraz z gwarancjami technologicznymi. Sporządzamy również ...

Generalny Projektant Inwestycji PMP

20 000 - ton całkowita masa konstrukcji stalowych

20 000 - ton całkowita masa konstrukcji stalowych

13 000 - ton masa konstrukcji stalowych głównego obiektu

13 000 - ton masa konstrukcji stalowych głównego obiektu

3 500 - ton masa zaprojekto-
wanego pieca zawiesinowego

3 500 - ton masa zaprojektowanego pieca zawiesinowego

350 000 - m3 całkowita kubatura projektowa-
nego kompleksu obiektu

350 000 - m3 całkowita kubatura projektowanego kompleksu obiektu

× Ta strona używa cookie . Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki .