NEWS

W dniu 30.10.2020 zawarta została umowa pomiędzy konsorcjum firm Bipromet S.A. i H2Optim Sp. z o. o. (Wykonawca) a Energetyka Sp. z o. o. (Zamawiajacy) na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja stacji demineralizacji wody + zbiornik wody w Wydziale EC-4 Legnica”. Zadanie będzie w formule „pod klucz” i obejmuje zarówno wymianę istniejącej instalacji uzdatniania wody połączoną z budową zbiorników wody zdemineralizowanej jak i budowę stanowiska rozładunku kwasu i ługu oraz modernizację samego budynku stacji demineralizacji. W ramach realizacji umowy powstaną również dwa zbiorniki buforowe kondensatu wraz z niezbędną infrastrukturą.

Inwestycja ta oprócz wymiaru czysto produkcyjnego ma również znaczący aspekt środowiskowy. Istniejąca, wysłużona, zaprojektowana przez Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych Bipromet w 1978 r instalacja zmiękczania wody zostanie zastąpiona nowoczesną technologią pozwalającą na zmniejszenie zużycia wody surowej, energii elektrycznej oraz zmniejszenie ilości odprowadzanych ścieków, przy jednoczesnym zapewnieniu tej samej wydajności w zakresie dostawy wody zdemineralizowanej na potrzeby EC jak i Huty Miedzi „Legnica”.

Zbiorniki buforowe kondensatu pozwolą z kolei na optymalizację gospodarki cieplnej oraz wodnej EC-4 poprawiając tym samym efektywność energetyczną elektrociepłowni.

„Prace muszą być prowadzone z zachowaniem ciągłości dostaw wody demi zarówno na potrzeby EC jak i na potrzeby Huty Miedzi „Legnica” będzie to wymagało ścisłej współpracy ze służbami Inwestora oraz dokładnego zaplanowania każdego etapu prac”  - mówi Kierownik Kontraktu Marek Tyton.

Planowane zakończenie inwestycji to marzec 2023 roku.

Nazwa

Podpisanie umowy z Energetyka Sp. z o.o. - modernizacja stacji demineralizacji wody

Data publikacji

18/11/2020

× Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Oświadczeniu o prywatności.