NEWS

W wyniku przeprowadzonych konstruktywnych rozmów Zarządu Spółki ze Związkami Zawodowymi NSZZ Solidarność udało się zawrzeć w dniu 3 marca 2020 roku porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń i zasad podwyżki systemowej dla pracowników spółki. Zawarte porozumienie, pozwala osiągnąć średni wzrost wynagrodzeń pracowników spółki na poziomie 6% poprzez podwyższenie zarówno wynagrodzeń zasadniczych pracowników, jak i zwiększenie budżetów miesięcznych nagród prawie o 100%, tj. z poziomu 6,5% do 12% - powiedziała Beata Heinzel - Kierownik Działu Personalnego.

Negocjacje obejmowały również kwestię ustalenia wyższej wysokości odpisu na ZFSS niż ustawowa. Zwiększony odpis na ZFŚS daje większe możliwości w zakresie przyznawania świadczeń socjalnych dla pracowników, co jest niezwykle ważne  – powiedziała Beata Heinzel.

Myślę, że jesteśmy usatysfakcjonowani tym, że udało się znaleźć wspólny mianownik, kompromis w zakresie naszych oczekiwań jako organizacji związkowej, a możliwościami finansowymi spółki. Jednocześnie wyrażam głęboką nadzieję, że negocjacje w przyszłym roku będą równie efektywne, jak i uda się je zakończyć szybko – powiedział Marcin Bartnik - Przewodniczący KZ NSZZ Solidarność.

Nazwa

Zarząd Spółki i Związki Zawodowe zawarły porozumienie w zakresie wzrostu wynagrodzeń w roku 2020

Data publikacji

17/03/2020

× Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Oświadczeniu o prywatności.